آوریل 11, 2019

زیست شناسی قهوه

درخت قهوه، درختچه ای همیشه سبز به نام coffea canephora است. گیاه کافِا (Coffea) از گونه گیاهان گلدار از خانواده روناسیان (Rubiaceae) است که در نواحی […]