همایش ملی کیفیت و مشتری مداری

شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

همایش ملی کیفیت و مشتری مداری

پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری مداری با رویکرد نقش رقابت پذیری و بهبود کیفیت در جلب رضایت مندی مصرف کنندگان نشست تخصصی آشنایی با شاخص‌های […]